• รางวัลรองชนะเลิศ (BRONZE AWARD)
 • รางวัลรองชนะเลิศ(BROZONZE AWARD)
 • รางวัลรองชนะเลิศ(SILVER AWARD)
 • รางวัลชนะเลิศ(GOLD AWARD)
 • รางวัลรองชนะเลิศ(SILVER AWARD)
 • รางวัลชนะเลิศ(GOLD AWARD)
 • รางวัลรองชนะเลิศ(SILVER AWARD)
 • รางวัลชนะเลิศ(GOLD AWARD)
 • รางวัลรองชนะเลิศ (SILVER AWARD)

Simple Image Gallery Extended

 • รางวัลรองชนะเลิศ (BRONZE AWARD) ประเภท งานพิมพ์ระบบ Offset จากเครื่องพิมพ์ป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 แกรม และมากกว่างานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550
 • รางวัลรองชนะเลิศ (BROZONZE AWARD) ประเภท งานไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญในโอกาสต่างๆ
 • รางวัลรองชนะเลิศ(SILVER AWARD) ประเภท งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 แกรม และมากกว่า งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551
 • รางวัลชนะเลิศ (GOLD AWARD) ประเภท นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2552
 • รางวัลรองชนะเลิศ (SILVER AWARD) ประเภท นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553 
 • รางวัลชนะเลิศ (GOLD AWARD) ประเภท งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน  – กระดาษเคลือบผิว 65 แกรม หรือน้อยกว่า งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555
 • รางวัลรองชนะเลิศ (SILVER AWARD) ประเภท งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน  – กระดาษเคลือบผิว 65 แกรม หรือมากกว่า งานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2555
 • รางวัลชนะเลิศ (GOLD AWARD) ประเภท งานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เครื่องม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 แกรม และมากกว่า
 • รางวัลรองชนะเลิศ (SILVER AWARD) ประเภท งานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์เครื่องม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 แกรม และมากกว่า