• 1
  • 2
  • 3
  • 4

         บริษัท คอมฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 11 ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในประเทศไทย ดังนั้นการดำเนินงานด้านงานพิมพ์ในระยะแรกของบริษัทฯ จึงมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองธุรกิจคอมพิวเตอร์โดยตรง นั่นคือ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจการพิมพ์ที่เรียกว่า “CONTINUOUS BUSINESS FORMS” อันเป็นการพิมพ์แบบฟอร์มต่อเนื่องเพื่อคอมพิวเตอร์พริ้นเตอร์ จากผลงานแห่งความตั้งใจเมื่อครั้งแรกเริ่ม ได้ก่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานงานพิมพ์คุณภาพเสมอมา

 ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานสำคัญในประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐหรือเอกชน ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปีแรกของการดำเนินงาน ธุรกิจการพิมพ์ของบริษัทฯ ก็ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงได้ขยายกิจการเพื่อที่จะรองรับธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยย้ายที่ทำการแห่งใหม่จากถนนสุขุมวิทสู่ถนนศรีนครินทร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้สูงขึ้น และทันต่อความต้องการของธุรกิจ ด้วยรูปแบบของสำนักพิมพ์ทันสมัยบนเนื้อที่ 3 ไร่ครึ่ง โดยได้ขยายรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลาย และนำเทคโนโลยีชั้นสูงด้านการพิมพ์มาพัฒนาระบบ ซึ่งได้สอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินกิจการให้บรรลุผลสำเร็จตามประสงค์ จนถึงวันนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบจนก้าวขึ้นสู่แถวหน้าในธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจการพิมพ์ของบริษัทฯ ยิ่งทวีความเติบไกลยิ่ง ๆ ขึ้นไป และในต้นปี พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ขยายกิจการเข้าไปในธุรกิจ PUBLISHING และ TRADING เพื่อร่วมสนับสนุนและสานต่อนโยบายที่ตั้งหวังไว้ เพื่อรวมความเป็นหนึ่งสู่ธุรกิจการพิมพ์ระดับสากลของกลุ่มบริษัท คอมฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด จนถึงวันนี้กว่า 30 ปี แห่งการก่อตั้ง จากจุดเริ่มต้นด้วยสายตาแห่งผู้มองการณ์ไกล นำให้เราก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้พิมพ์ที่มีความพร้อม ได้มาตรฐานในการพิมพ์ และครบวงจรที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และจะยิ่งก้าวไกลยิ่งขึ้นจากการพัฒนาสร้างสรรค์งานพิมพ์คุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่งจากเรา กลุ่มบริษัท คอมฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด

 

รับสมัครงาน

  1. พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
  2. พนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก
  3. แม่บ้านจำนวนมาก

สวัสดิการ ประกันสังคม , โบนัสประจำปี , วันหยุดประจำปี , เสื้อยูนิฟอร์ม
สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ โทร 02 368-2942-7 ต่อ 214 - 215 ติดต่อแผนกบุคคล

Party Big Cleaning Day 14-07-2560

Party Big Cleaning Day 14-07-2560

อ่านเพิ่มเติม...
  • 1