• 1
  • 2
  • 3
  • 4

         บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด เป็นบริษัทแม่ใน COMFORM GROUP OF COMPANY บริหารงานภายใต้กลุ่มบุคคลผู้มีความชำนาญในธุรกิจการพิมพ์ ซึ่งได้ประสานงานกันอย่างเป็นระบบ และดำเนินงานแบบกระจายบริหารสู่แผนก โดยแบ่งเป็น 2 สายงานด้วยกัน 

  1. สายงานพิมพ์ทั่วไป รับผลิตและพิมพ์งาน โบรชัวร์ นิตยสาร ปฎิทิน แคตตาล็อก หนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ และงานพิมพ์ทั่วไป
  2. สายงานพิมพ์แบบฟอร์มธุรกิจต่อเนื่อง รับออกแบบและพิมพ์แบบฟอร์มธุรกิจทุกชนิด ได้แก่ กระดาษต่อเนื่อง สแตนดาร์ดฟอร์ม ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน คูปอง ตั๋วหนัง ป้ายฉลากเพื่อบรรจุภัณฑ์ ใบหุ้น ซองเอกสารลับเฉพาะ ใบแจ้งรหัสบัตรเครดิต สติ๊กเกอร์ต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการยอมรับและกล่าวถึงโดยทั่วไปว่า เป็นผู้นำการผลิตชั้นแนวหน้าของเมืองไทย โดยปัจจุบัน ทางบริษัทฯ รับผลิตให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร และบริษัทชั้นนำทั่วไป

ทำบุญประจำปี 2560

ทำบุญประจำปี 25560

พิธีทางพุทธศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญประจำปี 2560

ทำบุญประจำปี 2560

พิธีทางศาสนาอิสลาม

อ่านเพิ่มเติม...
  • 1