สินค้าและบริการ

สิ่งพิมพ์ทั่วไป

 • สมุดโทรศัทพ์หน้าเหลือง
 • Free copy Magazine
 • นิตยสาร รายสัปดาห์ รายเดือน
 • แคตตาล็อก รายสัปดาห์ รายเดือน
 • ปฏิทิน แขวนติดผนัง แบบตั้งโต๊ะ
 • หนังสือเรียน

Simple Image Gallery Extended

 • สมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
 • นิตยสารแจกฟรี
 • นิตยสาร รายสัปดาห์ รายเดือน
 • แคตาล็อก รายสัปดาห์ รายเดือน
 • ปฏิทิน แขวนติดผนัง แบบตั้งโต๊ะ
 • หนังสือเรียน

กระดาษต่อเนื่อง

 • กระดาษฟอร์มต่อเนื่อง
 • สติกเกอร์
 • กระดาษม้วนใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ
 • กระดาษต่อเนื่องแบบพิมพ์สำเร็จ
 • บัตรผ่านขึ้นเครื่อง

Simple Image Gallery Extended

 • กระดาษฟอร์มต่อเนื่อง
 • งานแบบฟอร์ม กระดาษต่อเนื่องคอมพิวเตอร์
 • สติ๊กเกอร์ทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน
 • กระดาษม้วน
 • คูปองส่วนลดต่าง ๆ

บรรจุภัณฑ์

 • pck-1
 • pck-2
 • pck-3

Simple Image Gallery Extended

บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด ให้บริการด้านการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ ไม่ว่าจะเป็น กล่องใส่เครื่องสำอางค์ กล่องขนม กล่องยา ถุงกระดาษ กล่องลูกฟูก ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถทำตัวอย่างงาน (Mock Up) ด้วยกระดาษจริงให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจ