พนักงานบริบัทคอมฟอร์ม จำกัด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวันศุกร์แรกของเดือนซึ่งกิจกรรมนี้ได้ทำต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี