143/2 หมู่ 7 ถ.สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel : (053) 126087-8 Fax : (053) 126233
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.