• 1
  • 2
  • 3
  • 4

         คนคุณภาพร่วมสร้างความเป็นหนึ่ง วันนี้ กลุ่มบริษัท คอมฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด จัดเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ชั้นนำครบวงจรระดับแนวหน้าของเมืองไทย ด้วยนโยบาย ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ทันสมัย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจต่อบุคลากรคุณภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างสูง โดยเราได้เน้นการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี

และได้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ในการสร้างสรรค์ออกแบบต่าง ๆ ตลอดจนวิศวกร ช่างเทคนิคประจำห้องฟิล์ม เพลท โรงพิมพ์ ฝ่ายบรรณาธิการ ฝ่ายภาพ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัฒนาการขาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ เพื่อร่วมสร้างและประสานงานในธุรกิจดำเนินตามแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเตรียมพร้อมรอบด้าน ทั้งการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดูงานในต่างประเทศ และเลือกเฟ้นบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมงานในฐานะที่ปรึกษาเฉพาะด้าน  บริษัทตระหนักในความสำคัญด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นหนึ่งในด้านธุรกิจการพิมพ์ ดังนั้นปรัชญาของบริษัทฯ จึงเน้นการผลิตงานคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้เป็นที่ประทับใจของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พิสูจน์ถึงจุดยืนที่มั่นคงแล้ว ด้วยผลงานและการขยายการผลิตตอบสนองธุรกิจที่หลากหลาย อีกทั้งการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านับพันรายและเพิ่มขึ้นในทุกปี ทำให้บริษัท คอมฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด ในวันนี้ เป็นบริษัทที่พร้อมจะสนับสนุนธุรกิจด้านการพิมพ์ ให้พัฒนาไปพร้อมกับประเทศและโลก ด้วยศักยภาพใต้ชื่อ... คอมฟอร์ม

รับสมัครงาน

  1. พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
  2. พนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก
  3. แม่บ้านจำนวนมาก

สวัสดิการ ประกันสังคม , โบนัสประจำปี , วันหยุดประจำปี , เสื้อยูนิฟอร์ม
สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ โทร 02 368-2942-7 ต่อ 214 - 215 ติดต่อแผนกบุคคล

Party Big Cleaning Day 14-07-2560

Party Big Cleaning Day 14-07-2560

อ่านเพิ่มเติม...
  • 1