• 1
  • 2
  • 3
  • 4

บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด

ประวัติ

         บริษัท คอมฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2528 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่ที่ ถนนสุขุมวิท 11 ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในประเทศไทย ดังนั้นการดำเนินงานด้านงานพิมพ์ในระยะแรกของบริษัทฯ จึงมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองธุรกิจคอมพิวเตอร์โดยตรง นั่นคือ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจการพิมพ์ที่เรียกว่า “CONTINUOUS BUSINESS FORMS” อันเป็นการพิมพ์แบบฟอร์มต่อเนื่องเพื่อคอมพิวเตอร์พริ้นเตอร์ จากผลงานแห่งความตั้งใจเมื่อครั้งแรกเริ่ม ได้ก่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานงานพิมพ์คุณภาพเสมอมา

อ่านเพิ่มเติม: ประวัติ

ข้อมูลบริษัท

         บริษัท คอมฟอร์ม จำกัด เป็นบริษัทแม่ใน COMFORM GROUP OF COMPANY บริหารงานภายใต้กลุ่มบุคคลผู้มีความชำนาญในธุรกิจการพิมพ์ ซึ่งได้ประสานงานกันอย่างเป็นระบบ และดำเนินงานแบบกระจายบริหารสู่แผนก โดยแบ่งเป็น 2 สายงานด้วยกัน 

อ่านเพิ่มเติม: ข้อมูลบริษัท

พันธกิจ

         สู่การพัฒนาธุรกิจการพิมพ์อย่างก้าวไกล เป็นหมายแห่งการเติบไกล ทั้งในวันนี้และวันหน้า มีที่มาจากการกำหนดแนวนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างผู้มองการณ์ไกล และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ และเป็นสิ่งที่เราได้ยึดมั่นเสมอมา เพื่อมุ่งพัฒนาให้ธุรกิจการพิมพ์ของบริษัทก้าวนำสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม: พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

         คนคุณภาพร่วมสร้างความเป็นหนึ่ง วันนี้ กลุ่มบริษัท คอมฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด จัดเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ชั้นนำครบวงจรระดับแนวหน้าของเมืองไทย ด้วยนโยบาย ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ทันสมัย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจต่อบุคลากรคุณภาพ ซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาบริษัทฯ และบริษัทในเครืออย่างสูง โดยเราได้เน้นการพัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม: วิสัยทัศน์ของบริษัท

รับสมัครงาน

  1. พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
  2. พนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก
  3. แม่บ้านจำนวนมาก

สวัสดิการ ประกันสังคม , โบนัสประจำปี , วันหยุดประจำปี , เสื้อยูนิฟอร์ม
สนใจสมัครงานตำแหน่งนี้ โทร 02 368-2942-7 ต่อ 214 - 215 ติดต่อแผนกบุคคล

  • 1