• ลูกค้าสัมพันธ์
    2 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติ   เพศ ชาย , หญิง
    อายุ  25 - 35 ปี
    การศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
    มีพาหนะพิจารณาเป็นพิเศษ